Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Výzkum školní připravenosti v období nástupu dětí do 1. třídy základního vzdělávání
Project Idsgs3/PdF/2012
Main solverMgr. Alexandra Tomášová
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationHlavním záměrem řešení společného projektu studentů a akademických pracovníků bude vytvoření diagnostického nástroje a itineráře indikátorů školní připravenosti žáků prvních tříd základního vzdělávání na základě potřeb praxe. Součástí společného projektu bude zjištění potřeb praxe a mapování požadavků učitelů 1. tříd na školní připravenost u dětí 1. stupně základního vzdělávání, které nejsou specifikovány (Mertin, 2003, s. 225). Mertin (2003, s. 225) vyhodnotil na základě výzkumů, že ?žádný program používaný v českém školství nemá ani orientační explicitně sdělené požadavky na dítě vstupující do první třídy?. Výzkumný záměr hodlá řešit současnou problematiku a vytvořit diagnostický nástroj a itinerář indikátorů školní připravenosti žáků 1. tříd základního vzdělávání. Výzkum se zaměří na vybrané 1. třídy základních škol, mateřské školy a v přípravné třídy. Řešení problematiky školní připravenosti přispěje k doplnění studia v oboru učitelství 1. stupně ZŠ a také k posouzení efektivity vzdělávání v mateřské škole a nastavení kritérií a indikátorů při autoevaluaci.