Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Theory and History of Science Network
Project IdCZ.1.07/2.4.00/31.0108
Main solverdoc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Period10/2012 - 9/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationZáměrem projektu je vytvořit výzkumnou síť mezi odbornými pracovišti v terciární sféře vzdělávání v návaznosti na Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy při FF ZČU spolu s využitím zahraničních poznatků. Pracoviště jsou podobně odborně zaměřena a projekt umožní posílení jejich spolupráce i lepší přenos výsledků výzkumu do praxe. Tento přenos bude uskutečňován též prostřednictvím Techmania science center. Nutnost realizace projektu spočívá především v posílení vazeb a v zintenzivnění spolupráce a komunikace mezi zúčastněnými subjekty, spolu s výraznou orientací na zahraničí. Vytvoření výzkumné sítě umožní zvýšit tvůrčí, odborný a pedagogický potenciál zúčastněných pracovišť pro zkvalitnění metod a výstupů výzkumu i praktické relevance výuky. Výsledky projektu zároveň umožní lepší využití a přenášení dosahovaných výsledků do praxe. Projekt je určen pro studenty vysokých škol a akademické a ostatní pracovníky vysokých škol, jejichž prostřednictvím budou aktivity realizovány.