Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Citlivost metody bioelektrické impedance na změnu hydratace organismu
Project Idsgs1/PdF/2012
Main solverdoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCílem projektu je zjistit velikost rozdíl ve výsledných hodnotách zastoupení jednotlivých tělesných frakcí, měřených metodou bioelektrické impedance, po příjmu 0,5 litru tekutin. Výzkum bude realizován u mužů a žen věkového období adultus, bude se jednat o jedince bez objektivních zdravotních obtíží, kteří mají pravidelnou pohybovou aktivitu. Předpokládaný počet testovaných probandů bude 50. Měření bude realizováno bioelektrickým impedančním analyzátorem (Nutriguard ?M firmy DataInput nebo InBody 230 firmy Biocpace), který umožňuje sledovat řadu parametrů tělesného složení (např. podíl extra a intracelulární vody, celkové tělesné vody, kvalitu svalstva, podíl tělesného tuku a další).