Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Pilotní projekt hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty účastnící se Centralizovaného rozvojového projektu na rok 2012
Project IdRP 2012
Main solverprof. PhDr. Zbyněk Janáček
Period1/2012 - 12/2012
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationVýstupy z tvůrčí umělecké činnosti jsou velmi těžce a složitě kvantifikovány, ale přece jen, jak ukazuje zkušenost první části řešení roku 2010, lze najít jistá kriteria, která je možno převádět do matematických modelů hodnocení. Projednávání smyslu a cílů tohoto projektu se setkalo na půdě Rady vysokých škol s naprosto zřetelným pochopením a výraznou podporou. Proto bylo nutné pokusit se projekt dále rozvinout a postupně mu připravit všechny podmínky k vyjasnění výchozích premis a metody řešení, jakožto následně i implementaci do praxe v oblasti vysokého školství, jakožto pilotní, ověřovací proces. Obdobně jako v zemích, kde podobný systém též zavádějí, nyní nastává fáze, v níž se jednotlivé metodické kroky sběru údajů dat, metodika sběru a především vnější certifikace budou podrobně analyzovány a upřesňovány. Jde o snahu v celkovém hodnocení hledat ty nejvyšší stupně excelence a srovnatelnosti s vynikajícími výsledky, které jsou vedeny v RIV.