Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The world of science - a mysterious and fun
Project IdCZ.1.07/2.3.00/35.0053
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period6/2012 - 5/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationProjekt se komplexně zaobírá tématem popularizace, medializace a komercionalizace vědy a výzkumu na Ostravské univerzitě, vzděláváním akademických a dalších pracovníků a studentů v této oblasti a v neposlední řadě podporou a rozvíjením systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s VaV. Na realizaci projektu sepodílejí dvě fakulty ? přírodovědecká a filozofická, aktivity projektu však budou určeny akademickým a ostatním pracovníkům a studentům všech 6 fakult OU, v některých případech i s přesahem do dalších regionů České republiky. Dalšími cílovými skupinami jsou zájemci o vědecko-výzkumnou práci a pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ. Projekt je rozčleněn na tři klíčové aktivity: popularizace VaV a jeho výsledků (KA1); práce se studenty a žáky (KA2) a vzdělávací kurzy (KA3). V projektu bude podpořeno celkem 5 202 osob.