Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Professional excursion in the field: European Project Management
Project Id61p11
Main solverMgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.
Periodr10/2011 - 12/2011
ProviderAction
Statefinished
AnotationCílem předkládaného projektu je realizace odborné exkurze ve Vídni (6.-19.11.) pro 9 studujících hl. mgr. oboru Management organizací služeb sociální práce s vědeckým programem (podrobně v příloze) na téma ?Sozialwirtschaft in Europa? u FH Campus Wien, obor Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit (Europäisches Masterstudium). Výsledkem projektu je získání poznatků z přednášek (sociální management v Rakousku), z diskusí s odborníky (např. úřadu pro rodinu a sociálního podniku) a studujícími využitelných v diplomových pracích studujících. Projekt také umožní komparaci vědecko-výzkumné praxe v oblasti sociální práce, sociální ekonomiky a projektového managementu v rámci evropského kontextu.