Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Výzkum a vývoj metod a prostředků inteligentní analýzy časových řad pro úlohy strategického plánování
Project IdLH12229
Main solverprof. Irina Perfiljeva, CSc., dr. h. c., prof. h. c.
Period3/2012 - 12/2014
ProviderKontakt
Statefinished
AnotationMetody modelování a prognózy časových řad se obvykle zdůvodňují na základě předpokládaných vlastností procesů (zpravidla dynamických), jejichž chování daná časová řada popisuje. Pro vytváření modelů časových řad se používají různé formální teorie, např. statistická teorie, teorie stochastických procesů, teorie neuronových sítí, apod. Obecně je každá taková teorie zaměřená na zpracování třídy vlastností pro ni specifické, a tedy vzniká úloha, jak různé teorie vhodně zkombinovat. Protože každá příslušná teorie je zformulovaná ve svém jazyce, je úloha kombinování různých teorií s cílem vytváření nových metod velmi obtížná.