Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

FLEXIMATERNITY
Project IdCZ.1.04/3.4.04/76.00177
Main solverPhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
Period3/2012 - 2/2015
ProviderOP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost)
Statefinished
AnotationCílem průzkumu bylo zmapování poptávky po plánovaných výstupech projektu FLEXIMA-TERNITY. Cílovými skupinami průzkumu byli hlavní aktéři v oblasti slaďování rodinného a pracovního života ? tedy zaměstnavatelé, zaměstnanci - rodiče dětí na straně jedné, na stra-ně druhé pak ženy se ztíženým přístupem na trh práce, které se vyjadřovaly k možnosti po-skytovat služby péče o děti (pečovatelky, chůvy). Odpovědi respondentů z řad výše uvedených skupin byly sbírány pomoci on-line dotazníku, které byli distribuovány e-mailem.