Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Grundtvig Contact Seminar and ESBN Conference - TEACHING OF BASIC SKILLS
Project IdPV-GRU-2011-003
Main solverprof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Period10/2011 - 10/2011
ProviderGruntvig
Statefinished
AnotationCílem kontaktního semináře je napomoci vytvoření partnerství v oblasti vzdělávání a multilaterálních projektů týkajících se vytváření ICT kurzů pro učitele a lektory zaměřených na získání základních dovedností u dospělých v dané oblasti. Chtěla bych se podílet na projektu, jež bude zaměřen na hledání nových metod pro výuku i samostudium s ohledem na získávání základních dovedností v oblasti ICT u dospělých. Naše instituce se kromě výuky studentů podílí i na přípravě a realizaci dalšího vzdělávání občanů v rámci Centra celoživotního vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, jež organizuje kurzy a semináře pro studenty, učitele i širokou veřejnost. Právě zde vidím největší uplatnění budoucího projektu.