Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

ABC - First Steps to the Life
Project IdCZ.1.07/1.2.25/01.0058
Main solverMgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Period3/2012 - 3/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na odstraňování bariéry sociálního začleňování a integrace do normálního života dětí a mladých dospělých z dětských domovů a výchovných ústavů. Tato cílová skupina po odchodu z ústavní péče naráží na řadu problémů, o kterých má jen teoretické znalosti ze školy, případně dovednosti získané z rodinných sezení v Domovech vedených vychovateli či návštěvách v rodinách. Projekt chce metodou "learning by doing" vytvořit alternativu ke vzdělávání a výchově, které se dětem dostává nyní a formou prožitků, sociálních her, testování znalostí, soutěží či simulacemi reálných situací je lépe připravit na samostatný život. Hlavním cílem projektu je tvorba a realizace zážitkového programu určeného dětem žijícím v ústavním zařízení. Aktivity projektu povedou k rozvoji osobnosti a klíčových kompetencí cílové skupiny. Výstupem projektu bude 100 proškolených mladých lidí. Aktivity bude realizovat žadatel projektu.