Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Learning School
Project IdCZ.1.07/1.3.05/04.0007
Main solverPaedDr. Tomáš Bouda
Period2/2012 - 2/2013
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationProjekt Učící se škola vychází z mezinárodních i našich zkušeností s rozvojovými programy pro školy a vedoucí pracovníky škol. Základní myšlenka projektu je postavena na konceptu Petra Sengeho učící se organizace. Petr Senge přinesl ve své knize Pátá disciplína poměrně jednoduchý návod, jak zajistit, aby učení přinášelo žádoucí výsledky. Vzdělávací nabídka je dnes poměrně široká, ale jde o to, že pokud se pracovníci pouze vzdělávají a nedochází k průběžnému hodnocení jejich práce a vyhodnocování výsledků vzdělávání, pak často dochází k tomu, že se učení odtrhne od praxe. To může vést až k tomu, že se pedagogové sice vzdělávají, ale v něčem, co organizace vůbec nepotřebuje. K tomu, aby učení opravdu vedlo ke zlepšování výsledků práce, musí být učení součástí všech fází práce a musí směřovat k výsledkům. Podstata učící se organizace je založena na poznatku, že vědomosti a znalosti přispívají ke konkurenceschopnosti organizace k zkvalitňování její práce.