Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Strengthening research teams on University of Ostrava
Project IdCZ.1.07/2.3.00/30.0010
Main solverprof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Periodr7/2012 - 6/2015
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na posílení tří vědecko-výzkumných týmů v Ústavu klinické farmakologie a Ústavu pro výzkum a aplikaci fuzzy modelování o 3 mladé akademické pracovníky s potenciálem VaV činnosti na pozici postdoktorandů. Tito budou zapojení do akademické a VaV činnosti týmů, posílí se tak konkurenceschopnost a uplatnitelnost poznatků VaV pracovišť v praxi, rozvoj nových badatelských aktivit a synergicky budou podpořeni studenti OU předáváním zkušeností mladých VaV pracovníků ve výuce, kdy postdoci budou inovativním potenciálem obou ústavů i celé univerzity. Bude podpořena jejich mobilita faktická i interesektorální (KA3), budou zapojení do VaV činnosti týmů (KA4) a po celou dobu bude kladen důraz na rozvoj jejich individuálního odborně-vědeckého potenciálu zpracováném v mentorském plánu pro každého zvlášť (KA1). Zapojením postodků do akademické a edukační činnosti týmů v KA2 bude prováděno systematicky, formou přednášek, seminářů a workshopů.