Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Inovace předmětů Anglický jazyk pro zdravotnické nelékařské obory
Project IdFRVS_F5d_1026/2012
Main solverMgr. Jana Vavrošová, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationZáměrem projektu je připravit cvičební příručku jazykových odborných zdravotnických výrazů pro studenty zdravotnických nelékařských oborů - Obor. Zdravotnický záchranář prezenční, Zdravotnický záchranář kombinovaný, Radiologický asistent prezenční, Radiologický asistent kombinovaný, Nutriční terapeut prezenční, Ochrana veřejné zdraví prezenční, Zdravotnický laborat prezenční. Studenti nelékařských oborů pocházejí z různných typů středních škol a jejich slovní zásoba ve zdravotnických výrazech se velmi liší. Základní část příručky bude obsahovat společnou jazykovou terminologii potřebnou pro všechny zdravotnické obory jako je lidské tělo, buňka, tkáně, civilizační choroby, zdravotnické vybavení a názvy zdravotnických zařízení. Druhá, praktická část příručky bude směřována dle odbornosti jednotlivých oborů a bude obsahovat odbornou terminologii, kterou požívá absolvent jednotlivých oborů pravidelně při výkonu svého zdravotnického povolání. Příručka bude studentům poskytnuta v elektronické podobě na CD a bude obsahovat audio nahrávky správné výslovnosti odborných zdravotnických termínů.