Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

BioNetwork
Project IdCZ.1.07/2.4.00/31.0025
Main solverdoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Period9/2012 - 8/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationProjekt je předkládán v úzké spolupráci tří vysokých škol a v partnerství s veřejnou výzkumnou institucí a spin-off firmou. Projekt je zaměřen na studenty a začínající pracovníky VŠ působící v oblasti biologie rostlin a jejich biotechnologických aplikací. Cílem projektu je podpora spolupráce a výměna informací mezi akademickou, výzkumnou a aplikační sférou, užší propojení výzkumu a výuky, podpora mobility studentů a pracovníků mezi VŠ, výzkumnými institucemi a firmami a v neposlední řadě internacionalizace výzkumu a doktorských studijních programů.