Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Zkvalitnění výuky biologie člověka pro studenty nebiologických pedagogických oborů
Project IdFRVŠ_NIV
Main solverRNDr. Michal Živný, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationCílem předkládaného projektu je zkvalitnění a modernizace výuky předmětů zaměřených na biologii člověka a určených pro studenty pedagogických (nebiologických) oborů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, kteří však biologické předměty absolvují na Katedře biologie a ekologie fakulty přírodovědecké. Modernizace bude realizována formou inovace didaktických pomůcek a úpravou učební náplně. Jedná se především o předmět pojmenovaný jako Biologie člověka (KBE/3BIOC). Cílem tohoto předmětu je na odpovídající úrovni, vyplývající z potřeb znalosti základů biologie člověka pro studenta oboru Výchova ke zdraví, seznámit posluchače se základy stavby, funkce a individuálního vývoje lidského organismu, včetně problematiky zdraví, a to tak, aby mohli získané poznatky uplatnit při dalším studiu (v předmětech využívajících poznatky biologie člověka) a nakonec ve své praxi (tedy ve výuce výchovy ke zdraví na základních školách). Kvalita výuky je dosud snižována nedostatkem dvojrozměrného (obrazového) a především trojrozměrného (modelového) výukového materiálu, který je z didaktických důvodů ke studiu lidské biologie jako systémově popisného oboru nezbytný. Hlavním záměrem projektu je tedy doplnění pro studenty přístupné studijní literatury a některých anatomických a simulačních modelů. S jejich pomocí bude dovybavena a rekonstruována učebna, kde výuka probíhá, tak, aby vyhovovala nejen ke studiu, ale i k odborné činnosti studentů v rámci bakalářských a diplomových prací.