Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Inovace praktické výuky Genetiky mikroorganismů
Project IdFRVŠ_NIV
Main solverMgr. Zuzana Rybková, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationCílem projektu je inovace a modernizace praktické výuky předmětu Genetika mikroorganismů. Záměrem projektu je inovovat náplň cvičení o nové experimentální úlohy, jejichž zařazení do praktické výuky umožní studentům prohloubit si odborné znalosti získané na přednáškách a zejména si prakticky osvojit principy metod práce s mutanty, postupy využívané při izolaci bakteriofágů a molekulárně-genetické metody přenosu molekul DNA u mikroorganismů. Nová témata praktických úloh jsou volena tak, aby řešená problematika odrážela aktuální trendy v genetice mikroorganismů. Zavedením nových praktických úloh budou vytvořeny podmínky pro zkvalitnění vysokoškolské přípravy studentů a zlepšení jejich připravenosti pro praxi.