Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Přístrojové vybavení pro nově zbudovanou laboratoř pro výuku mikrobiologických předmětů
Project IdFRVŠ_INV
Main solverprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationCílem projektu je inovace obsahu výuky v nově zbudované laboratoři pro praktickou výuku mikrobiologických předmětů v bakalářských a magisterských studijních programech. Realizace tohoto projektu umožní studentům seznámit se s novými, moderními metodami používanými v předních mikrobiologických laboratořích. Zároveň si studenti osvojí potřebné znalosti a dovednosti, které zcela nesporně přispějí k jejich profesnímu rozvoji a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Vytyčeného cíle bude dosaženo nákupem přístrojů Bioscreen, identifikačního systému Biolog a optického mikroskopu, jejichž využívání v praktických cvičeních výrazně zefektivní a zkvalitní výuku mikrobiologie.