Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Modernizace a zkvalitnění laboratorních cvičení z fyziologie živočichů a člověka
Project IdFRVŠ_NIV
Main solverdoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationCílem předkládaného projektu je zkvalitnění výuky Cvičení z fyziologie živočichů a člověka. V současné době je část fyziologických dějů prezentována pomocí zastaralých technik a přístrojů, které jsou ve funkčně neuspokojivém stavu nebo nevyhovující z didaktického hlediska. V rámci realizace projektu bude laboratoř fyziologie živočichů KBE doplněna moderním přístrojovým vybavením umožňujícím řešení vybraných úkolů v rámci praktických cvičení. Kromě obnovy zastaralých přístrojů budou také pořízeny sestavy fy Vernier umožňující studentům samostatně naměřit a analyzovat data ilustrující základní fyziologické funkce (spirometrie, EKG, atd.).