Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Vytvoření předmětu Základy molekulární systematiky na Přírodovědecké fakultě Ostravské Univerzity v Ostravě
Project IdFRVŠ_NIV
Main solverprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationV rámci řešení projektu bude vytvořen nový jednosemestrální předmět Základy molekulární systematiky, jenž bude formou přednášek (dvě vyučovací hodiny týdně) seznamovat studenty s teoretickými základy molekulární systematiky, fylogenetiky a taxonomie a v navazujících cvičeních (celkový rozsah také dvě vyučovací hodiny týdně) poskytne prostor pro praktické osvojení základních metodických postupů při získávání molekulárních dat z různých typů organismů a jejich následných analýz. Tento předmět, který bude sloužit především pokročilým studentům bakalářského a začínajícím studentům navazujícího magisterského studijního programu Systematická biologie a ekologie na PřF OU v Ostravě, vyplní citelnou mezeru v dosavadní struktuře výuky biologických oborů na této fakultě. Realizace projektu umožní podstatné rozšíření nabídky témat pro diplomové práce a s tím související zapojení studentů do moderního biologického výzkumu závislého na metodách molekulární systematiky, a dále podstatně doplní kompetence absolventů a rozšíří možnosti jejich uplatnění v akademické sféře i v mnoha praktických oborech (šlechtitelství, plemenitba, epidemiologie, ochrana přírody atd.).