Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant





Modernizace počítačových učeben informatiky za podpory technologie virtualizace
Project IdFRVŠ_INV
Main solverprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationCílem projektu je vybudovat technickou a systémovou podporu modernizace počítačových učeben vytvořením virtuálního prostředí provozu aplikačních programů v počítačových učebnách, sloužících pro výuku v prezenčních formách výuky a pro přístup k programovému vybavení sloužícího pro výuku studentů v kombinovaných a distančních formách výuky. Jedná se o zavedení desktopové virtualizace pro učebny a aplikační virtualizace aplikací vyučovaných v předmětech katedry informatiky a počítačů. Vybudováním virtuální infrastruktury dojde k významnému zkvalitnění výuky.