Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Matematika zaměřená na technické obory
Project IdFRVŠ_NIV
Main solverRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderKatedra matematiky, Fond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na inovaci předmětu Úvod do studia matematiky, který je zařazen do 1. semestru všech studijních oborů fakulty, nejen oborů matematických. Pro technicky orientované obory tvoří základ k úspěšnému absolvování dalších navazujících předmětů. Hlavním cílem předmětu je seznámení studentů se samotným aparátem matematiky, s jazykem, základními matematickými pojmy a vlastní práci s nimi. V rámci projektu je inovována učební osnova uvedeného předmětu, přičemž důvod pro inovaci vychází především z požadavků praxe. V projektu uvažované aktivity nejsou financovány a není uvažováno s jejich financováním v žádném z projektů řešených v rámci operačních programů EU, které pracoviště řešitelky podalo nebo řeší.