Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Support for tertiary education students with special educational needs at Ostrava University in Ostrava
Project IdCZ.1.07/2.2.00/29.0006
Main solverdoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., MBA
Period2/2012 - 1/2015
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na aktivní podporu terciálního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami prostřednictvím inovace studijních oborů na Ostravské univerzitě v Ostravě. Inovace jednotlivých součásti studijních oborů tkví především ve vytváření inkluzivního prostředí, a to prostřednictvím adaptace vybraných předmětů, adaptace didaktických a metodických materiálů a adaptace výuky ve vztahu k jednotlivým typům postižení. Do projektu je rovněž zahrnuta podpora pedagogických kompetencí akademických pracovníku školy a vzdělávání neakademických pracovníků školy. Projekt počítá s architektonickou bezbariérovou rekonstrukcí vybraných budov OU. Nedílnou součástí je rovněž aktivní profesní podpora současných studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, a to formou stáží u budoucích potencionálních zaměstnavatelů