Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora mladých vědeckých pracovníků na Ostravské univerzitě
Project IdRRC/04/2010 DT5
Main solverdoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Period1/2011 - 10/2012
ProviderKatedra fyziky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationCílem projektu je podpora studentů nově se rozvíjejícího doktorského studijního programu Biofyzika Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Finanční prostředky by měly posloužit k motivaci studentů ke studiu a nadstandardní práci v oblasti vědy a výzkumu. Měly by napomoci k udržení studentů v daném studijním programu a zabránit dnes běžně pozorovanému jevu - odchodu vědecké síly jak na jiná pracoviště s lepším zázemím, často mimo Moravskoslezský kraj, tak do soukromého sektoru, kde jsou obvyklé podstatně lepší finanční podmínky. V průběhu trvaní je očekáváno aktivní zapojení zúčastněných osob do výzkumých a jiných odborných aktivit pracoviště.