Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Rozšiřování výzkumných a pedagogických kompetencí prostřednictvím spolupráce v kinantropologickém výzkumu
Project IdCZ.1.07/2.4.00/17.0035
Main solverdoc. Mgr. David Zahradník, Ph.D.
Period6/2011 - 4/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění spolupráce žadatele a partnerů s dalšími vzdělávacími institucemi a výzkumnými centry v České republice i v zahraničí. Tento záměr umožní akademickým pracovníkům a doktorským studentům participujících institucí přímo zvyšovat odbornou úroveň jednotlivce, navazovat nové kontakty v oblasti vědy a výzkumu a intenzivněji rozvíjet stávající spolupráce a to jak se sektorem terciárního vzdělávání, tak s aplikovanou sférou. Projekt počítá s vysláním jedinců z cílové skupiny do vědecky progresivních institucí v zahraničí a v České republice za účelem účasti na praxích, stážích a konferencích či za účelem navázaní spolupráce ve zvolené vědní oblasti. Na tomto cíli se bude podílet příjemce společně s dvěma klíčovými partnery tak, aby byl transfer informací a navazování nových kontaktů co nejvíce efektivní a tím se přímo zvýšil pozitivní dopad pro cílovou skupinu. Zapojení partnera bude probíhat v klíčových aktivitách číslo 1 a 2. Konkrétně bude partner spolupracovat v rámci klíčové aktivity 1 na přípravě monografií sportovního tréninku, antropomotoriky, biomechaniky a úpolů. V rámci klíčové aktivity číslo 2 budou absolvovat akademičtí pracovníci a studenti PhD stáže, workshopy a konference společně s osobami řešitele projektu a dalšími partnery.