Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Mezinárodní hobojové kurzy
Project IdMSK 00353/2011/ŠMS
Main solverprof. Dušan Foltýn
Period4/2011 - 8/2011
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationV posledních červnových dnech - 27. 6. - 2. 7. 2011 - proběhne na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě 4. ročník mezinárodních interpretačních kurzů ve hře na hoboj, jehož hlavní součástí jsou individuální lekce s renomovanými pedagogy z celého světa a koncerty účastníků a lektorů. Cílovou skupinou jsou studenti (účastníci kurzů) i veřejnost. Výstupem projektu jsou nejen koncerty a jejich záznam, ale zejména přidaná hodnota spočívající v osobnostním a uměleckém rozvoji mladých umělců v důsledku získání nových kontaktů s pozvanými světovými umělci (lektory).