Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora zapojení Prof. Krejnoviche do vědeckého výzkumu v oboru Soft Computing na OU
Project IdRRC/04/2010
Main solverprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Period8/2011 - 8/2011
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationHlavním cílem projektu je podpořit zapojení významného odborníka, Prof. Vladika Krejnoviche z University of Texas at El Paso, USA do vědeckého výzkumu v oboru Soft Computing, který je už řadu let úspěšně rozvíjen v Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (ÚVAFM) na Ostravské universitě. Za dobu své existence se ÚVAFM stal uznávaný vědeckým pracovištěm se srovnatelnou světovou úrovní. Ústav již zorganizoval několik mezinárodních konferencí a seminářů a často hostí zahraniční vědecké pracovníky. S Prof. Krejnovichem již byla navázána vědecká spolupráce a je spoluautorem těchto impaktovaných publikací ÚVAFM.