Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora absolventů doktorského studia sociální práce
Project IdRRC/04/2010
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period7/2011 - 10/2012
ProviderKatedra sociální práce, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationCílem projektu je finanční podpora dvou absolventek doktorského studia sociální práce. Projekt usiluje o zlepšování pracovních podmínek pro mladé talentované akademické pracovníky , jejichž působení na katedře metod sociální práce přispěje ke zvyšování kvality činností Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě v oblasti vědy a výzkumu, zahraničních vztahů a v pedagogické oblasti. Základní podmínkou dosažení tohoto cíle je posílení a udržení kvalitního personálního zajištění. Projekt si klade za cíl vytvořit motivující pracovní podmínky pro úspěšné absolventy doktorského studia, kteří se již během svého studia významně zapojili do činností pracoviště a prokázali své odborné kvality.