Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Hypertenze u pacientů po transplantaci ledvin léčených cyklosporinem A, možnosti jejího ovlivnění a predikce rizika
Project IdRRC/04/2010 DT4
Main solverprof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
Period2/2011 - 10/2012
ProviderDěkanát LF, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationU pacientů po transplantaci ledvin je největší riziko odmítnutí orgánu jako cizorodé tkáně dané do organismu. K potlačení této reakce se používají tzv. imunosupresivní látky, kde již více než 20 let patří cyklosporin A. Tato látka má řadu vedlejších nežádoucích účinků, mezi nejzávažnější patří vznik hypertenze. Hypertenze je velkým rizikovým faktorem pro přežívání transplantovaného orgánu a výrazně jeho přežití zkracuje. Proto je důležitá správná terapie hypertenze, vhodný výběr kombinačních léků a pravidelné časté monitorování krevního tlaku. Ústavy klinické farmakologie se dlouhodobě zabývají léčbou hypertenze, na tomto poli bylo dosaženo významných úspěchů jak v České republice tak v mezinárodním měřítku. Zároveň se zabýváme tzv. terapeutickým monitorováním hladin léčiv (TDM), kdy stanovujeme nejmodernější současnou technikou hladiny mnoha léčiv v krvi mezi nimi i cyklosporinu A. Vyvinuli jsme i novou metodu stanovení základních metabolitů cyklosporinu A, které by se mohly podílet na vzniku hypertenze u transplantovaných pacientů a navíc jsme vyvinuli i metodu stanovení cyklosporinu A v lymfocytech.