Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Operní workshop s Claudií Visci
Project IdNŽU 2011
Main solverdoc. Alexandr Vovk, ArtD.
Period3/2011 - 6/2011
ProviderPodporovaná z neveřejných prostředků ČR
Statefinished
AnotationOperní workshop s Claudii Visci 23. 5. 2011-27. 5. 2011 S podporou vedení fakulty jsme se rozhodli pro studenty uspořádat Operní workshop s Claudií Visci. K účasti na workshopu jsme přizvali i studenty z Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě a Církevní konzervatoře v Opavě. Vzhledem k tomu, že s těmito školami máme navázanou úzkou spolupráci a většina absolvujících studentů pokračuje ve studiu právě na Fakultě umění, Katedře sólového zpěvu, je účast zájemců velmi žádoucí a přínosná.