Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Vliv vybraných biomechanických veličin na provedení přeskoku ve sportovní gymnastice
Project IdSGS13/PdF/2011
Main solverdoc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationVe sportovní gymnastice se neustále hledá optimální průběh pohybové akce, aby bylo dosaženo co nejvyššího sportovního výkonu (Farana & Vaverka, 2010). Každý sportovní výkon má svou specifickou strukturu a je ovlivněn řadou faktorů, které tvoří množinu proměnných a které sportovní výkon ovlivňují a vytvářejí. Ve sportovní gymnastice tvoří faktor techniky významnou část sportovního výkonu. Klíčovou roli v současném provedení přeskoku hraje rotační pohyb kolem horizontální a vertikální osy otáčení. Cviky rotačního charakteru, které jsou ve sportovní gymnastice dominantní, se realizují na základě zisku točivosti vůči pravolevé, předozadní, či výškové ose těla, nebo vůči všem uvedeným hlavním osám současně (Krištofič, 1996). Ve sportovní gymnastice existuje několik způsobu vzniku a kontroly rotačního pohybu. Vyskytují se tedy určité nejasnosti, jak jednotlivé způsoby (techniky) zisku rotace ovlivňují současné provedení přeskoku. Metody kinematické analýzy pohybu umožňují charakterizovat pohyb sportovních gymnastů měřitelnými exaktními údaji a přinášejí nový zdroj informací o průběhu sledovaného pohybového děje. Projekt vychází z dlouhodobého cíle Centra diagnostiky lidského pohybu, kterým je nabídka služby korekce techniky za účelem zvýšení výkonnosti a zejména prevence zranění pro výkonnostní a vrcholové sportovce. Cílem práce je identifikace a analýza biomechanických klíčových znaků rotačního pohybu v průběhu pohybového děje v přeskoku, které se v jednotlivých fázích podílejí na provedení skoku.