Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Inovation of ecological studies by complementary fussion of courses among Palacky University and University of Ostrava
Project IdCZ.1.07/2.2.00/28.0149
Main solverdoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
Period6/2012 - 5/2015
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationProjekt představuje propojení nabídky výukových kurzů zajišťovaných Katedrou ekologie a životního prostředí (KEŽP) v Olomouci a Katedrou biologie a ekologie (KBE) Ostravské Univerzity. Obě školy garantují tematicky blízké studijní obory se zaměřením na ekologii a ochranu životního prostředí; jsou však svým zaměřením orientovány na mírně odlišnou problematiku (viz KEŽP - populační ekologie, ekologie společenstev, ochrana přírody ap., KBE - autekologie, eko-fyziologie, eko-toxikologie ap.). Odborné zaměření jednotlivých pracovišť vyplývá ze specializace členů vědecko-pedagogického sboru. Nabízí se tak výjimečná příležitost vzájemného komplementárního propojení výukových programů na KEŽP a KBE. Předpokládáme propojení studijních kurzů, výměnu studentů, hostující přednášky na UP i OU. Nedílnou součástí bude též zařazení odborných přednášek významných zahraničních kapacit, stáže studentů a akademických pracovníků na našich i zahraničních pracovištích.