Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Moderní metody umělé inteligence pro reprezentaci a rozpoznávání struktur
Project Idsgs23/PřF/2011
Main solverprof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCílem projektu je výzkum, který bude zaměřen na vhodnou kombinací epistemologických a heuristických metod v umělé inteligenci pro reprezentaci a rozpoznávání struktur. Projekt bude svým zaměřením orientován na: - metody formální reprezentace sémanticky strukturovaných znalostí v jazycích postavených na konceptovém paradigmatu; - na komunikaci automatizovaných agentů při vzájemné kooperaci informačních a znalostních systémů; - na výzkum v oblasti algoritmů a modelů jako jsou například metody adaptace pro rozpoznávání struktur s ohledem na typ nepřesností, jakým jsou zpracovávaná data zatížena (tj. na oblast umělých neuronových sítí, evolučních algoritmů, multiagentových systémů a fraktálových modelů); - na výzkum metod pro analýzu a zpracování neúplných a nepřesných dat nebo dat obsahujících šum.