Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Návrh a vytvoření vývojového prostředí založeného na zásadách vizuálního programování pro doménově orientovaném modelování
Project Idsgs19/PřF/2011
Main solverdoc. Ing. František Huňka, CSc.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCílem grantu bude obecný návrh a postupná implementace vývojového prostředí založeného na zásadách vizuálního programování. Toto prostředí bude tvořit základní nejspodnější vrstvu. Další vrstvy uložené nad ní, budou již doménově orientované, a to buď na fuzzy modelování,. nebo na modelování podnikových procesů s využitím ontologie REA Vývojové prostředí umožní názornější a efektivnější využití konkrétních modelovacích nástrojů resp. ontologií. Dále bude projekt zaměřen na vyjádření neurčitosti v konkrétních relacích ontologie REA, možnosti využití objektově orientované perspektivy pro implementaci základního informačního systému a projektování informačních systémů za neurčitosti. Získané výsledky budou jednak formou návrhu a konkrétních implementací a dále formou publikovaných příspěvků na odborných konferencích v odborných časopisech.