Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Sorpční vlastnosti organo-jílových kompozitů
Project Idsgs18/PřF/2011
Main solverdoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Anotation Projekt je zaměřen na studium sorpčních vlastností organo-jílových kompozitů. Jako matrice pro přípravu kompozitů budou využity jílové minerály typu montmorillonitů, do jejichž struktury budou zabudovány organické ligandy typu alkylamoniových kationtů. Charakterizace připravených kompozitů bude prováděna rtg difrakcí, infračervenou spektroskopií, termickou analýzou; sorpční a iontově výměnné vlastnosti kompozitů budou studovány v roztocích vybraných kovů. Sorpční vlastnosti organo-jílových kompozitů budou porovnány se sorpčními vlastnostmi vybraných uhlíkatých aerogelů. Výsledky projektu přispějí k poznání sorpčních vlastností kompozitů na bázi jílových minerálů.