Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Interakce ultrafialového a viditelného záření ve vztahu k aklimaci asimilačního aparátu rostlin
Project Idsgs17/PřF/2011
Main solverMgr. Michal Štroch, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCílem předkládaného návrhu projektu je posílit podíl studentů na výzkumu realizovaném na pracovišti Katedry fyziky PřF OU, podnítit jejich zájem o samostatnou tvůrčí činnost a o pokračování ve výzkumu v rámci doktorského studia oboru Biofyzika. Realizace navrhovaného projektu přispěje k týmové spolupráci studentů a posílí jejich motivaci demonstrovat výsledky výzkumu v kvalitě nutné pro jejich prezentaci na konferencích a především pro publikaci výsledků v impaktovaných časopisech. Odbornou náplní projektu je studium vlivu kombinovaného působení různé úrovně viditelného a ultrafialového (UV) záření na asimilační aparát rostlin ječmene jarního s cílem posoudit význam jednotlivých složek UV záření (tj. UV-A a UV-B složky) v indukci ochranných mechanismů asimilačního aparátu (epidermální UV-stínění, tepelná disipace excitační energie, aktivita xantofylového cyklu) při aklimaci rostlin na různé radiační podmínky (různé zastoupení fotosynteticky aktivní radiace, UV-B a UV-A radiace). V rámci laboratorních experimentů budou sledovány u listů rostlin aklimovaných na různé radiační podmínky obsah UV-absorbujících látek a fotosyntetických pigmentů, účinnost UV-stínění intaktních listů a funkční stav fotosystému II.