Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Standardizace HLPC separace a identifikace fenolických látek
Project Idsgs16/PřF/2011
Main solverdoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV rámci projektu bude standardizována metodika HPLC stanovení UV absorbujících látek s ohledem na vytvoření databanky absorpčních spekter (resp. jejich derivací). Využití HPLC systému Agilent 1200 umožní vyzkoušet tzv. ?zelenou chromatografii? tj. možnost separace při vyšších teplotách s ekonomickou výhodou snížení doby jednotlivých analýz. Standardizovaná metodika bude následně využita pro identifikaci UV absorbujících látek z rostlinného materiálu, přičemž bude odzkoušena extrakce pevnou fází (SPE).