Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Fuzzy modelování: rozvoj teoretických základů a vybraných aplikací
Project Idsgs8/PřF/2011
Main solverdoc. RNDr. Jiří Kupka, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Anotation