Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Metodologická a obsahová analýza a komparace klinických doporučených postupů a standardů prevence a ošetřování dekubitů
Project IdSGS3/LF/2011
Main solverprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPřiměřená zdravotní péče včetně péče ošetřovatelské je v mnoha zemích Evropy a světa poskytována podle klinických doporučených postupů (KDP). V české ošetřovatelské praxi pojem klinické doporučené postupy neznáme. Jednotlivá zdravotnická zařízení si vytvářejí svá vlastní závazná doporučení tzv. standardy s lokální platností, která jsou zpracována bez multidisciplinárního přístupu. Cílem projektu je srovnat vybrané zahraniční klinické doporučené postupy s problematikou dekubitů po stránce obsahové (hodnocení rizika vzniku dekubitů, doporučené ošetřovatelské intervence včetně preventivních postupů) a metodologické podle mezinárodního metodologického nástroje AGREE II. Porovnat zahraniční klinické doporučené postupy s vybranými českými standardy ošetřovatelské péče o dekubity. Doporučit vybrané strategie pro potřeby ošetřovatelské praxe a pro zpracování klinického doporučeného postupu prevence a péče o dekubity v českém sociokulturním kontextu. Navrhovaný projekt reflektuje výzkumné zaměření pracoviště.