Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Posouzení vlivu sleeve resekce žaludku na metabolismus kostní a tukové tkáně
Project IdSGS2/LF/2011
Main solverdoc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderDěkanát LF, Specifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProblematika obezity, jako multifaktoriálního onemocnění, které postihuje jedince obou pohlaví a všech věkových kategorií, představuje hlavní téma projektu. Nárůst tělesné hmotnosti způsobený nahromaděním tukových zásob a jejich výrazná endokrinní aktivita se spolupodílejí na vzniku a rozvoji řady závažných onemocnění, která způsobují nejvíce pracovních neschopností a na léčení odčerpávají velké množství finančních prostředků. Předkládaný projekt si klade za cíl posoudit vliv chirurgické léčby obezity na změny v metabolismu kostní a tukové tkáně morbidně obézních pacientů. Studie bude provedena na vzorku pacientů dvou ostravských bariatrických center. Součástí projektu je také záměr opakovaně testovat v plazmě dynamiku změn kostních markerů, spektra lipidů a hormonů tukové tkáně v období jednoho roku po sleeve resekci žaludku. Cílem projektu bude také rozvoj dovedností a získání zkušeností studentů LF OU. Studenti zapojení do projektu budou zajišťovat měření a zpracování dat pod odborným vedením akademických pracovníků předkládaného projektu.