Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Podmínky pro výkon profese sociální práce v resortu zdravotnictví v České republice
Project IdSGS4/FSS/2011
Main solverMgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.
Period3/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na zmapování podmínek, za kterých sociální pracovníci v daném resortu pracují. Zjištění těchto údajů a jejich popis se tak stane základním předpokladem pro dosažení hlavního cíle projektu: zmapovat a popsat podmínky sociálních pracovníků ve vztahu k výkonu sociální práce v resortu zdravotnictví v České republice, z pohledu sociálních a zdravotně sociálních pracovníků.