Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Effect of aerobic maximum load on the measurement of body composition
Project IdSGS11/PdF/2011
Main solverdoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationTělesné složení je v současnosti velmi sledovaným parametrem, neboť je považováno za ukazatel zdravotního stavu jedince, úrovně výživy a tělesné zdatnosti. Ve sportu může do jisté míry determinovat míru připravenosti organismu sportovce na tréninkovou a závodní zátěž a rovněž může být význačným faktorem pro determinaci somatických předpokladů pro dané sportovní odvětví. Pro odhad tělesného složení se v terénní praxi používá řada metod. Jednou z velmi rozšířených je bioelektrická impedance (BIA). Problémem této metody je její citlivost na hydrataci organismu, neboť základní proměnnou kterou BIA měří je celková tělesná voda. Změny v hydrataci organismu tak mohou mít velmi významný vliv na zjištěný výsledek tělesného složení testovaného jedince (např. zastoupení tukové frakce). Jedním z faktorů který by mohl mít vliv na hydrataci organismu, je i tělesná zátěž probanda před realizací měření složení těla touto metodou. Cílem práce je zjistit změny v hydrataci organismu a tělesném složení vyvolané maximální aerobní zátěží. Metody: Měření složení těla bude realizováno tetrapolární bioimpedanční váhou TANITA 418 MA. Maximální zatížení bude realizováno při spiroergometrickém vyšetření do vitamaxima. Výsledky budou zpracovány statistickými procedurami, statistickým programem SPSS 18.0.