Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Music theory and pedagogy - the science, research and present
Project IdSGS8/PdF/2011
Main solverdoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na podporu samostatné tvůrčí činnosti a na posílení týmové spolupráce studentů v oblasti výzkumu, který navazuje na vědeckovýzkumné aktivity realizované v rámci akreditovaného doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika na KHV PdF OU. Podstatou řešení je jednak komplexní sumarizace, kritické zhodnocení, širokoplošná prezentace a propagace více než dvou desítek vědeckovýzkumných projektů, které dosud byly v rámci tohoto typu studia od jeho akreditování, resp. zahájení v roce 1993, řešeny a uzavřeny, a to mj. formou vydání a distribuce reprezentativní tematické monografie (Hudební teorie a pedagogika ? věda výzkum a současnost na Ostravské univerzitě). Druhým výstupem je zcela konkrétní podpora vědeckovýzkumné činnosti šesti nejslibnějších mladých badatelů ? posluchačů 1. ročníku doktorského studia (v prezenční formě studia), a to jak prostřednictvím jejich začlenění do týmového projektu pracoviště (organizace celostátní doktorské vědecké konference v oboru Hudební teorie a pedagogika a redakce konferenčního sborníku), tak umožnění jejich autoprezentací v rámci celorepublikového fóra hudebně vědného a hudebně pedagogického výzkumu (podpora vlastní konferenční a publikační činnosti, případně krátkodobých studijních pobytů ve vybraných odborných pracovištích). Smyslem projektu se intenzivní zapojení mladých vědců do problematiky dlouhodobě řešené pracovištěm a umožnění jejich odborné akcelerace v oblasti současné české vědy a výzkumu. Projekt je realizován v souvislosti s patnácti lety realizace doktorského studijního programu na KHV PdF OU.