Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant





Chemie na Slezskoostravském hradě 2011
Project IdMOaP
Main solverRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Period1/2011 - 6/2011
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationChemie na Slezskoostravském hradě je tradiční přehlídka zábavné, zajímavé a užitečné chemie, ale i ostatních přírodních věd- matematiky, fyziky a dalších. Příprava samotného ?vyvrcholení akce? v atraktivním prostředí Slezskoostravského hradu spočívá v celoroční práci studentů univerzity a partnerských středních škol (z obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a také z jiných městských obvodů) pod vedením odborníků z Ostravské univerzity v Ostravě. Studenti navrhují a připravují jednotlivé akce a soutěže, které se pak u realizace v prostorách hradu představí. Střední školy se zapojují formou dílčích projektů jednotlivých žáků, či skupin, nebo celých tříd v rámci klasické výuky přírodovědných oborů. Připravené ?stánky?, soutěže nebo hry pak sami realizují.