Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Muzejní noc v Ostravě
Project IdMOaP 10291/2011/OŠV
Main solverprof. PhDr. Zbyněk Janáček
Period3/2011 - 5/2011
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationV rámci celostátně pořádané akce MUZEJNÍ NOC 14. 5. 2011 máme možnost v různých ostravských muzeích a galeriích prezentovat praktické a umělecké dovednosti před širokým spektrem návštěvníků. Zároveň nabídka kvalitního uměleckého programu přispěje ke zvýšení návštěvnosti ostravských kulturních institucí zapojených do projektu Muzejní noc. Program bude přizpůsoben předpokládané skladbě návštěvníků (tzn. dětem, zájmovým skupinám apod.). Tato kulturní vystoupení budou prvním obdobným počinem realizovaným Fakultou umění Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci s organizátory Muzejní noci v Ostravě. Jedná se o zajímavé propojení uměleckých směrů a žánrů, jejichž přítomnost ve veřejném prostoru je dána historickým kontextem a umělecké realizace úspěšně napomáhají budovat identitu toho kterého místa. Vzhledem k záměru a pojetí akce máme zájem v připravované spolupráci pokračovat i nadále.