Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Mistrovský interpretační kurz ve hře na housle
Project IdMOaP 10290/2011/OŠV
Main solverMgA. Alena Mazgajová, ArtD.
Periodr4/2011 - 8/2011
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationVe dnech 13. - 15. června 2011 se uskuteční již podruhé na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě Mistrovský interpretační kurz ve hře na housle. Odborného vedení tohoto kurzu se ujme opět významný houslista a pedagog prof. Ivan Ženatý, vyučující na Hochschule für Musik ?C. M. von Weber? v Drážďanech a v současné době patřící ke světově uznávaným odborníkům v interpretační i pedagogické činnosti (viz příloha Životopis prof. Ivana Ženatého). Hlavní součástí tohoto kurzu bude aktivní předávání cenných zkušeností, postřehů a odborných informací o aktuálním interpretačním dění ve formě individuální výuky. Přítomnost této kvalitní osobnosti interpretačního hudebního umění mezi studenty a pedagogy obvykle přináší zájem o poznání něčeho nového, cenného a třeba dosud nepoznaného. Aktivní či pasivní účast při tomto odborném kurzu obohacuje zcela určitě nejen začínajícího interpreta - studenta, ale i zkušeného interpreta - pedagoga. Dostatečný přísun informací je důležitým zdrojem pro tvůrčí i osobnostní růst každého jedince. Vrcholem této tvůrčí dílny - určené nejen studentům a pedagogům Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě, ale též všem zainteresovaným z institucí uměleckého vzdělávání i široké veřejnosti - se stane celovečerní recitál prof. Ivana Ženatého a klavíristy prof. Stanislava Bogunii. Ten se uskuteční ve spolupráci s Městským obvodem Slezská Ostrava v prostorách Slezskoostravské radnice. Mistrovský interpretační kurz bude významnou událostí kulturního života města Ostravy i celého regionu a proto mediální propagace bude pro odbornou i laickou veřejnost nezbytnou součástí.