Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

New Perspectives in the Geography Education - the Road to be Taken
Project IdCZ.1.07/1.3.05/03.0030
Main solverMgr. Monika Šumberová, MBA
Period6/2011 - 6/2012
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationProjekt nabízí přednášky, semináře a exkurze, které jsou určeny pro další vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol vyučující obor Zeměpis (Geografie) a předmět Zeměpis (Geografie) v integraci se vzdělávacím oborem a vzdělávacím předmětem Přírodopis (Biologie), Chemie a Fyzika v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a v rámci vzdělávací oblasti Člověk a společnost, do které patří vzdělávací obor a vzdělávací předmět Výchova k občanství a Dějepis. Projekt zvýší dostupnost, kvalitu a atraktivitu nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol s důrazem na realizaci vzdělávacích akcí zaměřených na témata spojená s kurikulární reformou, s využíváním ICT ve výuce a s environmentálním vzděláváním, na mezipředmětové vztahy, exkurze s nabídkou metodiky výuky pro školní podmínky včetně osvojení si moderních pedagogických metod, forem a přístupů souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání na základních a středních školách.