Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Expanding and Developing the Science-Research Team of University of Ostrava, Faculty of Social Studies
Project IdCZ.1.07/2.3.00/20.0080
Main solverdoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Period6/2011 - 5/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statein sustainability
AnotationProjekt je zaměřený na rozšíření a rozvoj stávajícího vědeckovýzkumného ?seniorského? týmu působícího na Ostravské univerzitě, fakultě sociálních studií, který se orientuje na problematiku sociálních dopadů procesů modernizace, nových soc. rizik, resp. soc. exkluze. V rámci projektu bude přizván významný zahraniční expert s bohatou zkušeností s řízením mezinárodních výzkum. týmů, pod jehož vedením budou zajištěny klíč. aktivity projektu. Dále bude výzkumný tým rozšířen o ?juniorský tým?, tj. o nové členy z řad Ph.D. studentů a dalších mladých vědeckých pracovníků, na které bude soustředěna důsledná odborná příprava sledující možnost jejich následného uplatnění v mezinárodních sítích, např. Evropského výzkum. institutu soc. práce OU.Cílem projektu je podpořit a rozšířit vědecký tým, zajistit kvalitní přípravu mladých vědeckých prac. na FSS OU, a to v zájmu zajištění jejich participace při řešení předních domácích výzkum. témat a zapojení do mezinárodních vědeckobadatelských projektů.