Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora vzdělávání v oblasti přírodovědných oborů včetně oborů pro přípravu učitelů
Project IdRP 2011
Main solverdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na podporu vzdělávání v oblasti přírodovědných oborů a informatiky (konkrétně biologie, fyziky, chemie, geografie, matematiky, informatiky). Specifická pozornost je v projektu věnována oborům učitelským. Jednotlivé aktivity projektu vycházejí z uceleného systému podpory vzdělávání v uvedených oborech a zaměřují se na tři základní faktory, které ovlivňují vzdělávání, tj. uchazeči, vlastní vzdělávací proces na vysoké škole a vnější okolí. V rámci projektu tedy budou podporovány a rozvíjeny aktivity v oblasti propagace přírodovědného a technického vzdělávání mezi mládeží, v oblasti inovace a optimalizace studijních plánů příslušných oborů na vysoké škole a současně v oblasti spolupráce s vnějším okolím. Inovace a optimalizace studijních plánů bude vycházet především z výsledků analýz nezájmu mladé generace o uvedené obory a dále z analýz uplatnitelnosti absolventů VŠ na trhu práce.Do systému přípravy a realizace aktivit budou zapojeni i spolupracovníci z ostatních vysokých škol v ČR a zástupci zaměstnavatelů z regionu, čímž dojde k výraznému synergickému efektu především díky přenosu informací a zkušeností v oblasti podpory vzdělávání v přírodních a technických vědách a uplatnitelnosti jejich absolventů.