Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Molecular genetics of tumor and cardiovascular diseases
Project IdCZ.1.07/2.3.00/20.0040
Main solverMUDr. Pavlína Plevová, Ph.D.
Period9/2011 - 8/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationProjekt multidisciplinární spolupráce na využití molekulárně genetických a sérových biomarkerů v prevenci a predikci závažných civilizačních chorob a ve spolupráci se zahraničními pracovišti, zavedení principů personalizované medicíny do zdravotnického výzkumu a klinické praxe.Cílem projektu je vytvoření specializovaného pracoviště molekulární genetiky a studia biomarkerů v onkologii a kardiologii a napojení tohoto pracoviště na klinická pracoviště preventivní a personalizované medicíny v České republice a v zahraničí. Současně problematiku personalizované medicíny vyučovat pro akademické pracovníky i studenty vysokých škol a lékaře. Cílem je zajistit aby studium biomarkerů a problematika personalizované medicíny, která patří k vysoce moderním v současné medicíně, se co nejvíce rozšířila v našem státě. Výstupem projektu budou zavedené metodiky pro výzkum, které umožní výzkum a vytvoření mezinárodního kolektivu, který bude schopen podávat projekty v mezinárodním měřítku a především v rámci 7. a 8. rámcového programu EU.