Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Příprava ECTS Label (III: etapa)
Project IdRP 2011
Main solverprof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Anotation